Klauzula informacyjna ws. danych osobowych (RODO)

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z obserwowaniem i Twoją aktywnością na naszym profilu (fanpage) jest Fotoklika Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Miłocin 220 (dalej agencja).

Przetwarzane są w związku z prowadzeniem profilu agencji (fanpage) w celu informowania Cię o aktywności, promowania wydarzeń, naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości).

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu agencji polegającego na promowaniu marki oraz produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z agencją oraz w celu komunikacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

Twoje dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy obserwowany jest na portalu profil agencji. Odbiorcami danych są użytkownicy Facebooka. Mogą być przekazane instytucjom i organom posiadającym prawo do ich uzyskania w przypadku prośby w.w.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.

Warto pamiętać, że posiadając konto na portalu Facebook, Administratorem Twoich danych jest również Facebook Inc, który w zależności od regulaminów i zgód które udzieliłeś może postępować inaczej.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.
Masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważasz, że przetwarza się Twoje dane niezgodnie z prawem.

Dane podajesz dobrowolnie.

Kontakt z Fotoklika Sp z o.o.:
17 555 50 50
Miłocin 220
36-062 Zaczernie
woj. podkarpackie